WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem „aplikacji online” do 10 czerwca 2020 r. lub poczty tradycyjnej do dnia 05 czerwca 2020 r.:

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie do Niepublicznej Policealnej Szkoły Muzycznej “House of Art” w Krakowie;
  • życiorys;
  • poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia szkoły średniej/ zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości;
  • 4 zdjęcia;
  • 3 zaświadczenia lekarskie wydane przez: lekarza o ogólnym stanie zdrowia, chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i stóp, laryngologa lub foniatrę o prawidłowej budowie gardła i strun głosowych.

FORMULARZE I ZAŚWIADCZENIA

Wszelkie formularze niezbędne do rekrutacji dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły.
Osoby składające wniosek online dołączają skany powyższych dokumentów, a poświadczone dokumenty oraz zdjęcia przynoszą w dniu egzaminu. Zaświadczenia lekarskie można donieść w dniu egzaminu.

FORMA DOSTARCZENIA

Aplikacja online dostępna jest na stronie www.szkolywokalne.pl/rekrutacja (od 01.03.2020 do 10.06.2020)

Przesłanie dokumentów pocztą: (w kopercie z dopiskiem: Rekrutacja)
Adres do korespondencji:
Niepubliczna Policealna Szkoła Muzyczna “House of Art” w Krakowie
al. 29 Listopada 104, 31-406 Kraków  

TERMINY EGZAMINÓW

15.06.2020r. – Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych.

22-23.06.2020r. – Egzaminy wstępne (przypadku dużej ilości chętnych egzaminy etap I i II odbędą się 22.06.2020 r., a etap III odbędzie się 23.06.2020 r.)

Harmonogram: (godziny mogą ulec zmianie)
Poniedziałek 22.06.2020 r.
08:00 – 09:30 rejestracja kandydatów
09:30 – 11:00 udostępnienie sal dla kandydatów w celu przygotowania się do egzaminów
11:15 Etap I z podziałem na grupy 6-osobowe

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu nastąpi po zakończeniu egzaminów I etapu przez wszystkich kandydatów.

13:00 Etap II – egzaminy indywidualne

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu nastąpi po zakończeniu etapu II.

18:00 Etap III – egzamin grupowy
20:00 Rozmowy kwalifikacyjne

ok 21:00 Wywieszenie listy kandydatów przyjętych na I rok.

======> Wtorek 23.06.2020 r. (w przypadku dużej ilości zgłoszeń)
09:00 – 10:00 udostępnienie sal dla kandydatów w celu przygotowania się do egzaminów
10:15 Etap III – egzamin grupowy
12:00 Rozmowy kwalifikacyjne

ok 13:00 Wywieszenie listy kandydatów przyjętych na I rok.

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się p. Małgorzatą Smoter pod numerem telefonu 730-003-190 bądź mailowo na adres sekretariat@szkolywokalne.pl

Wydział Wokalno-Aktorski

STRONA GŁÓWNA

STATUT

PEDAGODZY

PROGRAM

REKRUTACJA

INFORMACJA 

OPŁATY

DO POBRANIA

INFRASTRUKTURA

Powrót