TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH
HOUSE OF ART

 ważna od 01 września 2020r.

SZKOŁA MUSICALOWA

Szkoła Musicalowa dla dorosłych –  8 godziny tygodniowo – opłata miesięczna

480,00 zł

Szkoła Musicalowa dla młodzieży  –  8,5 godziny tygodniowo – opłata miesięczna

480,00 zł

Szkoła Musicalowa dla młodzieży  –  5 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

400,00 zł

Szkoła Musicalowa dla dzieci –  3 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

200,00 zł

Szkoła Musicalowa dla dzieci  2 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

140,00 zł

ZAJĘCIA OTWARTE

Zespół Wokalny – 2 godziny tygodniowo – opłata miesięczna

150,00 zł

Pojedyncze wejście na zajęcia indywidualne  – Śpiew solowy, Zajęcia aktorskie (dykcja, wiersz, proza)

70,00 zł

Powrót