TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH
HOUSE OF ART

 ważna od 01 września 2020r.

SZKOŁA MUSICALOWA

Szkoła Musicalowa dla dorosłych –  8,5 godziny tygodniowo – opłata miesięczna

480,00 zł

Szkoła Musicalowa młodzieży  –  8,5 godziny tygodniowo – opłata miesięczna

480,00 zł

Szkoła Musicalowa dla dzieci –  3 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

200,00 zł

Szkoła Musicalowa dla dzieci  2 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

140,00 zł

ZAJĘCIA OTWARTE

Chór Musicalowy – 2 godziny tygodniowo – opłata miesięczna

100,00 zł

Pojedyncze wejście na zajęcia indywidualne  – Śpiew solowy, Zajęcia aktorskie (dykcja, wiersz, proza)

80,00 zł

Kontakt

Powrót