OPŁATY

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH
HOUSE OF ART

 ważna od 1 październik 2019r.

SZKOŁA MUSICALOWA

Szkoła Musicalowa dla dorosłych –  6 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

350,00 zł

Szkoła Musicalowa dla dzieci 5-10 lat –  4 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

250,00 zł

Szkoła Musicalowa dla dzieci 11-14 lat –  4 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

250,00 zł

Szkoła Musicalowa młodzieży 15-17 lat –  6 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

350,00 zł

WEEKENDOWA SZKOŁA MUSICALOWA

Weekendowa Szkoła Musicalowa dla dzieci 5-10 lat –  2 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

150,00 zł

Weekendowa Szkoła Musicalowa dla dzieci i młodzieży 11-15 lat –  4 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

250,00 zł

Weekendowa Szkoła Musicalowa dla osób powyżej 16 lat –  6 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

350,00 zł

STUDIO 29

Grupa naborowa powyżej 16 roku życia – 4 godziny tygodniowo – opłata miesięcznia

200,00 zł

ZAJĘCIA OTWARTE

Chór Musicalowy dla młodzieży i dorosłych  – 2 godziny tygodniowo – opłata miesięczna

150,00 zł

Zespół Wokalny dla dzieci powyżej 5 roku życia – 1,5 godziny tygodniowo – opłata miesięczna

120,00 zł

Pojedyncze wejście na zajęcia indywidualne  – Śpiew solowy, Zajęcia aktorskie (dykcja, wiersz, proza)

70,00 zł

ASHTANGA JOGA

Karnet miesięczny (4 wejścia) – każde następne zajęcia w ciągu miesiąca: 20,00 zł

100,00 zł

Karnet open– ważny 1 miesiąc

200,00 zł

Karnet open– ważny 3 miesiące

500,00 zł

Karnet open– ważny 6 miesięcy (1 miesiąc gratis)

1000,00 zł

Karnet open– ważny 9 miesięcy (2 miesiąc gratis)

1400,00 zł

Karnet open– ważny 12 miesięcy (3 miesiąc gratis)

1800,00 zł

Pojedyncze wejście– ważny 12 miesięcy (3 miesiąc gratis)

30,00 zł

Powrót