OPŁATY

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH
HOUSE OF ART

 ważna od 1 październik 2019r.

SZKOŁA MUSICALOWA

Szkoła Musicalowa dla dorosłych –  6 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

350,00 zł

Szkoła Musicalowa dla dzieci 5-10 lat –  4 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

250,00 zł

Szkoła Musicalowa dla dzieci 11-14 lat –  4 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

250,00 zł

Szkoła Musicalowa młodzieży 15-17 lat –  6 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

350,00 zł

WEEKENDOWA SZKOŁA MUSICALOWA

Weekendowa Szkoła Musicalowa dla dzieci 5-10 lat –  2 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

150,00 zł

Weekendowa Szkoła Musicalowa dla dzieci i młodzieży 11-15 lat –  4 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

250,00 zł

Weekendowa Szkoła Musicalowa dla osób powyżej 16 lat –  6 godzin tygodniowo – opłata miesięczna

350,00 zł

STUDIO 29

Grupa naborowa powyżej 16 roku życia – 4 godziny tygodniowo – opłata miesięcznia

200,00 zł

ZAJĘCIA OTWARTE

Pojedyncze wejście na zajęcia otwarte – Bachata, Joga, Broadway Jazz, Swing, Zespoły wokalne

25,00 zł

Karnet 4 wejść na zajęcia otwarte (ważny miesiąc) – Bachata, Joga, Broadway Jazz, Swing

90,00 zł

Karnet 8 wejść na zajęcia otwarte (ważny miesiąc) – Bachata, Joga, Broadway Jazz, Swing

160,00 zł

Pojedyncze wejście na zajęcia indywidualne  – Śpiew solowy, Zajęcia aktorskie (dykcja, wiersz, proza)

70,00 zł

Powrót