OPŁATY

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH
HOUSE OF ART

 ważna od czerwca 2019 roku.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Profesjonalna Szkoła Musicalowa dla dorosłych (tryb podstawowy) – miesięcznie

450,00 zł

Profesjonalna Szkoła Musicalowa dla dorosłych (tryb rozszerzony) – miesięcznie

590,00 zł

Wpisowe do Niepublicznego Policealnego Studium Wokalno – Aktorskiego

300,00 zł

Egzamin wstępny do Niepublicznego Policealnego Studium Wokalno – Aktorskiego

80,00 zł

SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY

380,00 zł

450,00 zł

450,00 zł

590,00 zł

ZESPÓŁ WOKALNO – TANECZNY DLA DZIECI

300,00 zł

STUDIO 29

Grupa naborowa – miesięcznie

200,00 zł

OPŁATY DODATKOWE

Warsztaty wokalne, taneczne, aktorskie (różne grupy zaawansowania)

50,00 zł

Warsztaty indywidualne

150,00 zł

Zimowy obóz musicalowy (różne grupy wiekowe, 7 dni)

w zależności od miejsca

Letni obóz musicalowy (różne grupy wiekowe, 14 dni)

w zależności od miejsca

Powrót