Rekrutacja 2021/22

Zasady rekrutacji 2021/22

Dołącz do House of Art w nowym roku szkolnym!

Termin przesłuchań: 23 sierpień 2021 (poniedziałek) / dla grup młodzież i dorośli


 1. W związku z zainteresowaniem oraz w trosce o najwyższy poziom kształcenia na rok szkolny 2021/22 w House of Art obowiązuje rekrutacja kandydatów w formie „Przesłuchań” do grup młodzieżowych i dorosłych. W pozostałych grupach decyduje kolejność zgłoszeń, przydział do grupy zaawansowania nastąpi na pierwszych zajęciach we wrześniu. OPIS SZCZEGÓŁOWY GRUP
 2. Rejestracji na zajęcia w roku szkolnym 2021/22 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 3. Rekrutacja trwa od 01 kwietnia 2021 roku (do wyczerpania miejsc w grupach)
 4. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 5. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 6. Przesłuchania odbywać się będą do grup: DOROŚLI i MŁODZIEŻ (przesłuchania mają na celu odpowiedni dobór grupy do umiejętności)

S1 – Dorośli 18+ / początkująca pierwszy rok (nie wymaga się zaawansowanych umiejętności, sprawdzane są predyspozycje)

S2 – Dorośli 18+ / zaawansowana pierwszy rok (wymagane są umiejętności wokalne oraz aktorskie)

M1 – Młodzież 13-16 lat / (nie wymaga się zaawansowanych umiejętności, sprawdzane są predyspozycje)

M2 – Młodzież 16-19 lat / (nie wymaga się zaawansowanych umiejętności, sprawdzane są predyspozycje)

M3 – Młodzież 16-19 lat / zaawansowana (wymagane są umiejętności wokalne oraz aktorskie)

 1. Aby wziąć udział w przesłuchaniach należy za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego przesłać zgłoszenie rejestracyjne kandydata.
 2. Zgłoszenia można przesyłać od 29 czerwca do 15 sierpnia 2021r.
 3. Po przesłaniu zgłoszeń wszystkie osoby zarejestrowane zostaną poinformowane o dokładnej godzinie przesłuchania, które odbędzie się w terminie (poniedziałek) 23 sierpnia 2021 roku w siedzibie House of Art. Przesłuchania odbędą się w godzinach rannych 09:00-15:00 i popołudniowych 17:00 – 21:00
 4. Przesłuchania do House of Art są bezpłatne.
 5. Na przesłuchaniu kandydaci będą mieli sprawdzane:

– Predyspozycje wokalne

– Predyspozycje aktorskie

– Predyspozycje taneczne

– Umiejętności z zakresu wiedzy muzycznej oraz kształcenia słuchu.

 1. Na przesłuchaniu każdy kandydat musi przygotować:

– 1 piosenkę w języku polskim

– 1 piosenkę w dowolnym języku

– Fragment dowolnego wiersza

– Fragment dowolnej prozy

– Nie ma potrzeby przygotowywania choreografii

 1. W terminie 14 dni wszystkie osoby biorące udział w przesłuchaniach zostaną poinformowane drogą mailową o wynikach przesłuchania.
 2. Każda osoba przyjęta, która wyrazi chęć rozpoczęcia nauki w House of Art zobowiązana jest dokonać opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł na konto szkoły w terminie 7 dni od otrzymania i odesłania drogą mailową skanu umowy na kształcenie w nowym roku szkolnym.
 3. Do każdej z grup maksymalnie możliwe jest przyjęcie 15 osób.
 4. Wprowadza się listę rezerwową z zastosowaniem klasyfikacji punktowej zdobytej na przesłuchaniach.
 5. Termin kolejnych przesłuchań zostanie podany po ustaleniu listy kandydatów przyjętych w trakcie pierwszego przesłuchania.
 6. Zamknięcie listy kandydatów nastąpi w chwili wypełnienia się ilości miejsc.
Plan kształcenia

DZIECI:

D1 – GRUPA 5 – 6 LAT
Ilość zajęć w tygodniu: 2 godziny
– Zajęcia taneczne – balet (60 minut)
– Zajęcia muzyczno – wokalne (60 minut)

D2 – GRUPA 7 – 8 LAT
Ilość zajęć w tygodniu: 2 godziny
– 
Zajęcia taneczne – balet (60 minut)
– Zajęcia muzyczno – wokalne (60 minut)

D3, D4 – GRUPY 9 – 11 LAT
Ilość zajęć w tygodniu: 3 godziny
– Zespół wokalny (60 minut)
– Taniec (60 minut)
– Teatralne (60 minut)

D5 , D6 – GRUPY 12 – 14 LAT
Ilość zajęć w tygodniu: 2 godziny
– Zespół wokalny (60 minut)
– Taniec (60 minut)
– Teatralne (60 minut)

MŁODZIEŻ:

M1 – GRUPA POCZĄTKUJĄCA 13-16 LAT
Ilość zajęć w tygodniu: 6 godzin
– Taniec Broadway Jazz (90 minut)

– Zespół Wokalny (90 minut)
– Zajęcia aktorskie (90 minut)
– Sceny musicalowe (60 minut)
– Śpiew Indywidualny (30 minut)

M2 – GRUPA POCZĄTKUJĄCA 16-19 LAT
Ilość zajęć w tygodniu: 8,5 godziny
– Wiedza o musicalu (60 minut)

– Taniec Broadway Jazz (120 minut)
– Zespół Wokalny (120 minut)
– Zajęcia aktorskie  (75 minut)
– Kształcenie słuchu (30 minut)
– Sceny musicalowe (75 minut)
– Śpiew Indywidualny (30 minut)

M3 – GRUPA ZAAWANSOWANA 16-19 LAT
Ilość zajęć w tygodniu: 8,5 godziny
– Wiedza o musicalu (60 minut)
– Taniec Broadway Jazz (120 minut)
– Zespół Wokalny (120 minut)
– Zajęcia aktorskie  (75 minut)
– Kształcenie słuchu (30 minut)
– Sceny musicalowe (75 minut)
– Śpiew Indywidualny (30 minut)

DOROŚLI:

S1 – GRUPA POCZĄTKUJĄCA 
Ilość zajęć w tygodniu: 8,5 godziny
– Wiedza o musicalu (60 minut)
– Taniec Broadway Jazz (90 minut)
– Zespół Wokalny (90 minut)
– Zajęcia aktorskie  (90 minut)
– Kształcenie słuchu (45 minut)
– Sceny musicalowe (90 minut)
– Śpiew Indywidualny (30 minut)

S2 – GRUPA ZAAWANSOWANA
Ilość zajęć w tygodniu: 8,5 godziny
– Wiedza o musicalu (60 minut)
– Taniec Broadway Jazz (90 minut)
– Zespół Wokalny (90 minut)
– Zajęcia aktorskie  (90 minut)
– Kształcenie słuchu (45 minut)
– Sceny musicalowe (90 minut)
– Śpiew Indywidualny (30 minut)
– Chór szkoły / nieobowiązkowo (120 minut)

Harmonogram roku szkolnego
Poniedziałek
D1 / 5 - 6 lat
16:00 - 18:00
D2 / 7 - 8 lat
16:00 - 18:00
CHÓR SZKOŁY
Dorośli
19:00 - 21:00
Wtorek
S1 - Dorośli
17:00 - 21:30
S2 - Dorośli
17:00 - 21:30
Środa
D3 / 9 - 11 lat
17:00 - 20:00
D5 / 12 - 14 lat
17:00 - 20:00
Czwartek
S1 - Dorośli
17:30 - 21:30
S2 - Dorośli
17:30 - 21:30
Piątek
D4 / 9 - 11 lat
17:00 - 20:00
D6 / 12 - 14 lat
17:00 - 20:00
Sobota
M1 / 13 - 16 lat
9:00 - 15:00
M2 / 16 - 19 lat
9:00 - 17:30
M3 / 16 - 19 lat
9:00 - 17:30
Opłaty za naukę w House of Art
Nazwa Grupy Opłaty
D1 / 5 - 6 lat
D2 / 7 - 8 lat
140,00 zł/miesiąc
Brak wpisowego
D3, D4 / 9 -11 lat
D5, D6 / 12 - 14 lat
200,00 zł/miesiąc
Brak wpisowego
S1 Dorośli
S2 Dorośli
480,00 zł/miesiąc
100,00 zł wpisowe
M1 / 13 - 16 lat 450,00 zł/miesiąc
100,00 zł wpisowe
M2 / 16 - 19 lat
M3 / 16 - 19 lat
480,00 zł/miesiąc
100,00 zł wpisowe
Formularz rejestracyjny

Aby przejść do rejestracji online – prosimy wybrać odpowiednią grupę wiekową: 

Powrót