Ułatwienia dostępu

zasady rekrutacji 2022/23

Dołącz do House of art w nowym roku

Nie zdążyłeś wziąć udziału w przesłuchaniu?

Zapisz się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń. Przyjdź na pierwsze zajęcia i dołącz do House of Art.

Nabór na rok 2022/23

GRUPY DZIECIĘCE

Do grup dziecięcych nabór prowadzony jest w sposób ciągły .

 1. Decyduje kolejność zgłoszeń, przydział do grupy zaawansowania nastąpi na pierwszych zajęciach.
 2. Warunkiem podjęcia nauki w szkole jest podpisanie umowy kształcenia – gwarancja miejsca w grupie.
 3. Po zamknięciu listy uczestników zajęć, możliwe jest dołączenie do grupy w roku szkolnym pod warunkiem zwolnienia się miejsca.
 4. Rejestracji na zajęcia w roku szkolnym 2022/23 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 5. Dzieci kontynuujące naukę prosimy o zaznaczenie w formularzu “kontynuacja nauki”.
 6. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 7. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 8. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki.
GRUPY MŁODZIEŻOWE

We wrześniu do grup młodzieżowych prowadzony jest nabór uzupełniający ciągły.

 1. Aby podjąć naukę w grupach młodzieżowych M1, M2, M3 należy przesłać zgłoszenie rejestracyjne oraz wziąć udział w przesłuchaniu.
 2. W naborze ciągłym przesłuchanie odbywa się na pierwszych zajęciach wybranej grupy.
 3. Przesłuchanie ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata, jego obecnych umiejętności oraz dopasowanie do odpowiedniej grupy zaawansowania.
 4. NA PRZESŁUCHANIACH DO SZKOŁY sprawdzane będą:
  – predyspozycje i umiejętności taneczne (nie ma potrzeby przygotowywania choreografii)
  – predyspozycje i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu
  – predyspozycje i umiejętności wokalne (prosimy przygotować dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze)
  – predyspozycje i umiejętności aktorskie (prosimy przygotować fragment prozy oraz wiersza)

 5. Decyzja o przyjęciu kandydata zostanie podjęta po zakończeniu zajęć.
 6. Wraz z decyzją zostanie przekazany kandydatowi wzór umowy kształcenia oraz wszelkie niezbędne informacje.
 7. Podpisaną umowę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oraz wnieść opłatę wpisową w wysokości 100,00 zł w terminie do 7 dni.
  Nie podpisanie umowy oraz brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy .
 8. Rejestracji do House of Art w roku szkolnym 2022/23 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 9. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 10. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 11. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki
GRUPY DOROŚLI

We wrześniu do grup dorosłych prowadzony jest nabór uzupełniający ciągły.

 1. Aby podjąć naukę w grupach S1, S2 należy przesłać zgłoszenie rejestracyjne oraz wziąć udział w przesłuchaniu.
 2. Przesłuchanie ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata, jego obecnych umiejętności oraz dopasowanie do odpowiedniej grupy zaawansowania.
 3. W naborze ciągłym przesłuchanie odbywa się na pierwszych zajęciach wybranej grupy. 
  Do grupy S1 – przyjmowane są osoby  od 18 do 26 r.ż
  Do grupy S2 – przyjmowane są osoby powyżej 26 r.ż
 4. NA PRZESŁUCHANIACH DO SZKOŁY sprawdzane będą:

– predyspozycje i umiejętności taneczne (nie ma potrzeby przygotowywania choreografii)
– predyspozycje i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu
– predyspozycje i umiejętności wokalne (prosimy przygotować dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze)
– predyspozycje i umiejętności aktorskie (prosimy przygotować fragment prozy oraz wiersza)

5. Decyzja o przyjęciu kandydata zostanie podjęta po zakończeniu zajęć.
6. Wraz z decyzją zostanie przekazany kandydatowi wzór umowy kształcenia oraz wszelkie niezbędne informacje.
7.Podpisaną umowę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oraz wnieść opłatę wpisową w wysokości 100,00 zł w terminie do 7 dni.
Nie podpisanie umowy oraz brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy .
8.Rejestracji do House of Art w roku szkolnym 2022/23 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
9.We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
10. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
11. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki

Przejdź do odpowiedniej grupy

Powrót