zasady rekrutacji 2022/23

Dołącz do House of art w nowym roku

WYSTARTOWALIŚMY ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY

29 sierpnia 2022 – Nabór uzupełniający. Zgłoszenia do 25 sierpnia 2022r.

Nabór na rok 2022/23

GRUPY DZIECIĘCE

Do grup dziecięcych nabór prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od 20 kwietnia do wyczerpania miejsc w grupie.

 1. Decyduje kolejność zgłoszeń, przydział do grupy zaawansowania nastąpi na pierwszych zajęciach.
 2. Warunkiem podjęcia nauki w szkole jest podpisanie umowy kształcenia – gwarancja miejsca w grupie.
 3. Po zamknięciu listy uczestników zajęć, możliwe jest dołączenie do grupy w roku szkolnym pod warunkiem zwolnienia się miejsca.
 4. Rejestracji na zajęcia w roku szkolnym 2022/23 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 5. Dzieci kontynuujące naukę prosimy o zaznaczenie w formularzu “kontynuacja nauki”.
 6. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 7. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 8. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki.
GRUPY MŁODZIEŻOWE

Do grup młodzieżowych prowadzony jest nabór uzupełniający od 25 lipca do 25 sierpnia ( II termin naboru / uzupełniający)

 1. Aby podjąć naukę w grupach młodzieżowych M1, M2, M3 należy przesłać zgłoszenie rejestracyjne oraz wziąć udział w przesłuchaniu.
 2. Przesłuchanie ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata, jego obecnych umiejętności oraz dopasowanie do odpowiedniej grupy zaawansowania.

  NA PRZESŁUCHANIACH DO SZKOŁY sprawdzane będą:
  – predyspozycje i umiejętności taneczne (nie ma potrzeby przygotowywania choreografii)
  – predyspozycje i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu
  – predyspozycje i umiejętności wokalne (prosimy przygotować dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze)
  – predyspozycje i umiejętności aktorskie (prosimy przygotować fragment prozy oraz wiersza)

 3. Przesłuchanie w drugim terminie / uzupełniającym odbędzie się 29 sierpnia 2022 (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 16:00  oraz od 16:00 do 21:00
  W przypadku dużej ilości zgłoszeń przesłuchania odbędą się we wtorek 30 sierpnia 2022r. (dodatkowy drugi dzień)
 4. Decyzja o przyjęciu kandydata zostanie przesłana na adres mailowy w terminie do 7 dni od daty przesłuchania.
 5. Wraz z decyzją zostanie przesłany wzór umowy kształcenia oraz wszelkie niezbędne informacje.
 6. Podpisaną umowę należy odesłać mailem oraz wnieść opłatę wpisową w wysokości 100,00 zł w terminie do 7 dni.
  Nie podpisanie umowy oraz brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy .
 7. Prowadzona jest lista rezerwowa osób, które pozytywnie przeszły przesłuchanie ale nie zostały przyjęte ze względu na brak miejsca w grupie.
 8. Po zamknięciu listy uczestników zajęć, możliwe jest dołączenie do grupy w roku szkolnym pod warunkiem zwolnienia się miejsca.
 9. Rejestracji na przesłuchania w roku szkolnym 2022/23 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 10. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 11. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 12. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki.
GRUPY DOROŚLI

Do grup dorosłych prowadzony jest nabór uzupełniający od 25 lipca do 25 sierpnia ( II termin naboru / uzupełniający)

 1. Aby podjąć naukę w grupach S1, S2 należy przesłać zgłoszenie rejestracyjne oraz wziąć udział w przesłuchaniu.
 2. Przesłuchanie ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata, jego obecnych umiejętności oraz dopasowanie do odpowiedniej grupy zaawansowania.

  Do grupy S1 – przyjmowane są osoby  od 18 do 26 r.ż
  Do grupy S2 – przyjmowane są osoby powyżej 26 r.ż

  NA PRZESŁUCHANIACH DO SZKOŁY sprawdzane będą:
  – predyspozycje i umiejętności taneczne (nie ma potrzeby przygotowywania choreografii)
  – predyspozycje i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu
  – predyspozycje i umiejętności wokalne (prosimy przygotować dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze)
  – predyspozycje i umiejętności aktorskie (prosimy przygotować fragment prozy oraz wiersza)

 3. Przesłuchanie w drugim terminie / uzupełniającym odbędzie się 29 sierpnia 2022 (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 16:00  oraz od 16:00 do 21:00
 4. Decyzja o przyjęciu kandydata zostanie przesłana na adres mailowy w terminie do 7 dni od daty przesłuchania.
 5. Wraz z decyzją zostanie przesłany wzór umowy kształcenia oraz wszelkie niezbędne informacje.
 6. Podpisaną umowę należy odesłać mailem oraz wnieść opłatę wpisową w wysokości 100,00 zł w terminie do 7 dni.
  Nie podpisanie umowy oraz brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy .
 7. Prowadzona jest lista rezerwowa osób, które pozytywnie przeszły przesłuchanie ale nie zostały przyjęte ze względu na brak miejsca w grupie.
 8. Po zamknięciu listy uczestników zajęć, możliwe jest dołączenie do grupy w roku szkolnym pod warunkiem zwolnienia się miejsca.
 9. Rejestracji na przesłuchania w roku szkolnym 2022/23 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 10. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 11. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 12. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki.

Przejdź do odpowiedniej grupy

Powrót