Ułatwienia dostępu

zasady rekrutacji 2023/24

Dołącz do House of art w nowym roku

WYSTARTOWAŁA REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY

Zapisz się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego

Nabór na rok 2023/24

GRUPY DZIECIĘCE

Do grup dziecięcych nabór prowadzony jest w sposób ciągły .

 1. Decyduje kolejność zgłoszeń, przydział do grupy zaawansowania nastąpi na pierwszych zajęciach.
 2. Warunkiem podjęcia nauki w szkole jest podpisanie umowy kształcenia – gwarancja miejsca w grupie.
 3. Po zamknięciu listy uczestników zajęć, możliwe jest dołączenie do grupy w roku szkolnym pod warunkiem zwolnienia się miejsca.
 4. Rejestracji na zajęcia w roku szkolnym 2023/24 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 5. Dzieci kontynuujące naukę prosimy o zaznaczenie w formularzu “kontynuacja nauki”.
 6. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 7. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 8. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki.
GRUPY MŁODZIEŻOWE

Do grup młodzieżowych prowadzony jest nabór w trybie przesłuchania.

 1. Aby podjąć naukę w grupach młodzieżowych M1, M2, M3 należy przesłać zgłoszenie rejestracyjne oraz wziąć udział w przesłuchaniu.
 2. Przesłuchania na rok szkolny 2023/24 prowadzone są w trybie otwartym. 
 3. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego sekretariat szkoły ustali termin przesłuchania indywidualnego.
 4. Przesłuchanie ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata, jego obecnych umiejętności oraz dopasowanie do odpowiedniej grupy zaawansowania.
 5. NA PRZESŁUCHANIACH DO SZKOŁY sprawdzane będą:
  – predyspozycje i umiejętności taneczne (nie ma potrzeby przygotowywania choreografii)
  – predyspozycje i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu
  – predyspozycje i umiejętności wokalne (prosimy przygotować dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze w tym jedną w języku polskim)
  – predyspozycje i umiejętności aktorskie (prosimy przygotować fragment prozy oraz wiersza)

 6. Decyzja o przyjęciu kandydata zostanie podjęta po zakończeniu przesłuchań w terminie 3 dni.
 7. Nie dopuszcza się udziału w przesłuchaniach otwartych osób, które nie uzyskały pozytywnego wyniku w pierwszym terminie przesłuchań.
 8. Wraz z pozytywną decyzją zostanie przekazany kandydatowi wzór umowy kształcenia oraz wszelkie niezbędne informacje.
 9. Podpisaną umowę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać skan drogą mailową wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł w terminie do 7 dni.
  Nie podpisanie umowy oraz brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy.
 10. Rejestracji do House of Art w roku szkolnym 2023/24 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 11. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 12. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 13. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki
GRUPY DOROŚLI

Do grup S1 i S2 prowadzony jest nabór w trybie przesłuchania.

 1. Aby podjąć naukę w grupach S1 i S2 należy przesłać zgłoszenie rejestracyjne oraz wziąć udział w przesłuchaniu.
 2. Przesłuchania na rok szkolny 2023/24 prowadzone są w trybie otwartym. 
 3. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego sekretariat szkoły ustali termin przesłuchania indywidualnego.
 4. Przesłuchanie ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata, jego obecnych umiejętności oraz dopasowanie do odpowiedniej grupy zaawansowania.
 5. NA PRZESŁUCHANIACH DO SZKOŁY sprawdzane będą:
  – predyspozycje i umiejętności taneczne (nie ma potrzeby przygotowywania choreografii)
  – predyspozycje i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu
  – predyspozycje i umiejętności wokalne (prosimy przygotować dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze w tym jedną w języku polskim)
  – predyspozycje i umiejętności aktorskie (prosimy przygotować fragment prozy oraz wiersza)

 6. Decyzja o przyjęciu kandydata zostanie podjęta po zakończeniu przesłuchań w terminie 3 dni.
 7. Nie dopuszcza się udziału w przesłuchaniach otwartych osób, które nie uzyskały pozytywnego wyniku w pierwszym terminie przesłuchań.
 8. Wraz z pozytywną decyzją zostanie przekazany kandydatowi wzór umowy kształcenia oraz wszelkie niezbędne informacje.
 9. Podpisaną umowę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać skan drogą mailową wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł w terminie do 7 dni.
  Nie podpisanie umowy oraz brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy.
 10. Rejestracji do House of Art w roku szkolnym 2023/24 dokonujemy za pośrednictwem formularza REJESTRACJA ONLINE
 11. We wszystkich grupach stosuje się podział wiekowy i umiejętnościowy
 12. Maksymalna ilość uczniów w grupie: 15 osób
 13. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, po którym możliwa jest rezygnacja z kontynuacji nauki5

Przejdź do odpowiedniej grupy

Powrót