STATUT
Wydziału Wokalno - Aktorskiego
NIEPUBLICZNEJ POLICEALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
W KRAKOWIE

STATUT STUDIUM BĘDZIE OPUBLIKOWANY ZARAZ PO ZAAKCEPTOWANIU GO PRZEZ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

Powrót