SZKOŁY WOKALNO – AKTORSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

zapisy trwają do wyczerpania miejsc

TRWA REKRUTACJA NA ROK 2019/20

ilość miejsc ograniczona !

SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA I BĄDŹ CZĘŚCIĄ SZKOŁY, KTÓRA JEST TWOJĄ DROGĄ DO SUKCESU

ILOŚĆ ZAJĘĆ
W NASZEJ SZKOLE
DAJE PROFESJONALNE
WARUNKI KSZTAŁCENIA
I SATYSFAKCJĘ JAKIEJ
OCZEKUJESZ DLA SIEBIE
LUB DLA TWOJEGO DZIECKA

Szkoły Wokalno-Aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych oferują swoim słuchaczom zajęcia z teatru, tańca i śpiewu na regularnym i profesjonalnym poziomie. Zajęcia w szkole odbywają się z podziałem na grupy wiekowe od 12 do 15 lat, od 16 do 18 oraz powyżej 18 lat. W jednej grupie wiekowej maksymalnie uczy się 15 osób, a zajęcia rozplanowane są na trzy dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Każdy rocznik prowadzony jest przez jednego opiekuna, który na koniec roku nauki przygotowuje spektakl z udziałem zespołu muzycznego na żywo. Spektakl wystawiany jest na Gali House of Art odbywającej się na deskach krakowskiego teatru. Dla naszych słuchaczy oprócz zajęć stałych przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych m.in. warsztaty, wyjazdy twórcze, udział w wydarzeniach kulturalnych, bezpłatne wejściówki na spektakle i koncerty. W czasie pobierania nauki nasi słuchacze będą mieli możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły oraz możliwość wsparcia działań indywidualnych. Jako jedyna szkoła prowadzimy dla naszych słuchaczy konsultacje logopedyczne oraz wsparcie psychologa. Zajęcia w szkołach wokalnych prowadzone są przez pedagogów z bogatym doświadczeniem scenicznym i pedagogicznym.

Już dziś wybierz sukces i zostań częścią naszej szkoły.
Nasza szkoła nie ma przypadkowych wykładowców i zajęć w ilościach nieodpowiednich dla nauczania artystycznego. Wszystkie zajęcia mają zaplanowaną ramę programową, dającą najlepsze efekty edukacji. Oprócz przedmiotów kształcących indywidualnie nasi słuchacze biorą udział w zajęciach zespołowych oraz mają dodatkowe zajęcia z repertuaru.

Dla naszych słuchaczy przewidujemy również dodatkowe zajęcia w czasie ferii i wakacji. Na organizowane przez nas obozy zapraszamy znanych artystów, którzy w czasie trwania wyjazdu codziennie doskonalą umiejętności uczestników.

DUŻA ILOŚĆ ZAJĘĆ

W KONKURENCYJNEJ CENIE

dla osób w wieku 12-15 lat

GRUPA A

350 zł/ miesięcznie

W TYGODNIU:

– zajęcia taneczne x 2
– zajęcia aktorskie x1
– zespół wokalny x 2
– kształcenie słuchu x 1
– śpiew indywidualny x 1
DODATKOWO:
– zajęcia repertuarowe
– warsztaty
– pokazy

dla osób w wieku 16-18 lat

GRUPA B

450 zł/ miesięcznie

W TYGODNIU:

– zajęcia taneczne x 2
– zajęcia z prozy x 1
– zajęcia z dykcji x 1
– zajęcia aktorskie x1
– zespół wokalny x 2
– kształcenie słuchu x 1
– śpiew indywidualny x 1


DODATKOWO:
– zajęcia repertuarowe
– warsztaty
– pokazy

dla osób w powyżej 18 lat

GRUPA C

450 zł/ miesięcznie

ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU:

– zajęcia taneczne x 2
– zajęcia z prozy x 1
– zajęcia z wiersza x 1
– zajęcia z dykcji x 1
– zajęcia aktorskie x1
– zespół wokalny x 2
– kształcenie słuchu x 1
– śpiew indywidualny x 1

DODATKOWO:
– zajęcia repertuarowe
– warsztaty
– pokazy

dla zdających do szkół

kurs

500 zł/ miesięcznie

ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU:

– zajęcia taneczne x 2
– zajęcia z prozy x 1
– zajęcia z wiersza x 1
– zajęcia z dykcji x 1
– zajęcia aktorskie x1
– zespół wokalny x 2
– kształcenie słuchu x 1
– śpiew indywidualny x 1

DODATKOWO:
– zajęcia repertuarowe
– warsztaty
– pokazy

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

W naszych szkołach kształcimy na wysokim poziomie i z indywidualnym podejściem do umiejętności każdego ze słuchaczy. Stawiamy na jak najbardziej dopasowany materiał kształcenia, który realizujemy poprzez zajęcia ze śpiewu, teatru i tańca. W trakcie trwania nauki nasi słuchacze biorą udział w przeglądach, konkursach, recitalach i koncertach co sprawia, że nabierają praktyki scenicznej. Ważnym elementem edukacji w naszych szkołach jest integracja, wzajemny szacunek i dyscyplina. To właśnie sprawia, że nasi słuchacze odnoszą sukcesy zarówno w życiu artystycznym jak i codziennym. Nabierają pewności siebie, łatwiej nawiązują kontakty, są zdyscyplinowani i świadomi swojej wartości.

 

ZOBACZ ZAJĘCIA

Uczeń na zajęciach:

 

 1. przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas mówienia i śpiewania, stosuje właściwy tor oddechowy
 2. stosuje zasady higienicznego posługiwania się głosem;
 3. stosuje heterogeniczne ćwiczenia wokalne odpowiednie dla swojego rodzaju głosu;
 4. kontroluje intonację dźwięku i samodzielnie dokonuje jej korekty;
 5. odczytuje tekst nutowy utworu i uczy się go zgodnie z zapisem;
 6. dobiera do swoich możliwości wokalnych i wykonywanego repertuaru rodzaj wprawek przygotowujących aparat głosowy do występu; 
 7. stosuje w utworach dynamikę w ramach swoich możliwości głosowych; 
 8. swobodnie operuje głosem, stosując różne techniki wokalne (np. kantylena, improwizacja, skat, melorecytacja, szept);
 9. stosuje techniki wykonawstwa musicalowego (belting, legit voice, mixed voice, microphone technics);
 10. w oparciu o repertuar o odpowiednim stopniu trudności koordynuje i doskonali wszystkie elementy techniki wokalnej w celu poszerzenia skali głosu.
Zajęcia dodatkowo wzbogacone są o KSZTAŁCENIE SŁUCHU Z ELEMENTAMI RYTMIKI.
 
Istnieje możliwość lekcji indywidualnych z wybranym nauczycielem śpiewu.

Uczeń na zajęciach:

 1. analizuje tekst ze zrozumieniem;
 2. świadomie używa swojego głosu i oddechu podczas mówienia tekstu;
 3. wypowiada różne rodzaje wiersza (np. sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny, wolny);
 4. posługuje się prawidłowo dykcją, jest komunikatywny i wyrazisty.
 5. uaktywnia emocje konieczne do budowania roli;
 6. świadomie używa swego ciała, gestu, głosu i oddechu;
 7. gra rolę „poza tekstem”, nie wyłączając się podczas akcji;
 8. ma orientację w przestrzeni scenicznej;
 9. wykorzystuje rekwizyt;
 10. używa ruchu i gestu stosownych dla określonej epoki i stylu;
 11. swobodnie porusza się w kostiumie;
 12. samodzielnie konstruuje proste zdarzenia dramatyczne;
 13. stosuje techniki uczenia się tekstu na pamięć, techniki koncentracji i sposoby radzenia sobie z tremą.
Zajęcia te dodatkowo podzielone są na Dykcję i Prozę

Uczeń na zajęciach:

 1. posługuje się terminologią tańca klasycznego;
 2. operuje terminami związanymi z zakresem ruchu oraz elementami jego jakości: ustawienie ciała, poziom, kierunek, dynamika, przestrzeń;
 3. stosuje odpowiednie partie ćwiczeń rozgrzewających i przygotowujących ciało do realizacji zadań tanecznych;
 4. stosuje prawidłowe pozycje rąk i nóg oraz położenia ciała (épaulement, pozy);
 5. wykonuje proste i złożone formy adagia tańca klasycznego;
 6. wykonuje różne formy allegro tańca klasycznego (małe, średnie, duże skoki) w ćwiczeniach i kombinacjach na środku sali;
 7. koordynuje pracę całego ciała w połączeniu z dyscypliną muzyczną, w tempie i charakterze odpowiednim dla poszczególnych ćwiczeń i kombinacji;
 8. wzmacnia i rozciąga poszczególne partie ciała (mięśnie), celem poszerzenia zakresu ruchu i podnoszenia poziomu wykonawczego;
 9. porusza się w przestrzeni sali i sceny, świadomie budując rysunki sceniczne w grupie;
 10. operuje oddechem celem połączenia tańca ze śpiewem;
 11. używa ekspresji i środków wyrazu scenicznego zgodnego z charakterem tańca;
 12. improwizuje w tańcu.

Uczeń na zajęciach:

 1. stosuje współczesne techniki sceniczne (mikrofony, mikroporty, odsłuchy itd.)
 2. umiejętnie realizuje zadania stawiane przez reżysera w oparciu o umiejętności nabywane na zajęciach ze śpiewu, tańca i teatru
 3. potrafi samodzielnie zbudować wizerunek sceniczny odpowiadający wymaganiom reżysera
 4. sugeruje własne pomysły i rozwiązania sceniczne dopasowane do scenariusza
 5. odnajduje się w przestrzeni i scenografii zastosowanej w działaniach scenicznych
 6. przygotowuje własne koncepcje prezentacji powierzonych zadań
 7. uczestniczy w procesach twórczych spektakli, koncertów i recitali
 8. z łatwością posługuje się powierzonymi rekwizytami
 9. umiejętnie nawiązuje partnerowania sceniczne z pozostałymi osobami biorącymi udział w scenie
 10. zna zasady bezpieczeństwa i przestrzega zasad pracy na scenie, w kulisach i w pomieszczeniach przynależących do sceny
 11. potrafi radzić sobie z tremą i nie ulega emocjonalnemu poniesieniu

WEEKENDOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY

dla osób chcących uczyć się w uczelniach artystycznych

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ WYKŁADOWCÓW AKADEMICKICH !!!

Zasady rekrutacji w Szkołach Wokalno - Aktorskich:

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej, na której sprawdzane są predyspozycje do nauki w szkole wokalno – aktorskiej. W szkołach wokalno-aktorskich House of Art nie pobieramy opłat za rozmowę kwalifikacyjną oraz nie pobieramy opłaty wpisowej.

Opłaty obowiązujące w Szkołach Wokalno - Aktorskich

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną: bezpłatnie

Opłata wpisowa: bezpłatnie

Czesne co miesięczne:
GRUPA A 
dla osób w wieku 12-15 lat, opłata 350,00 zł
GRUPA B  dla osób w wieku 16-18 lat, opłata 450,00 zł
GRUPA C  dla osób powyżej 18 lat, opłata 450,00 zł
KURS PRZYGOTOWAWCZY
powyżej 18 lat, opłata 500,00 zł

Koncert semestralny – maj (organizacja i wynajem teatru grupy A,B,C) 200,00 zł

Drugie dziecko w szkole: 10% zniżki (dotyczy grup A, B)

Drugie i kolejne dziecko w szkole: 15% zniżki (dotyczy grup A, B)

 

Dołącz do nas już teraz !

Aplikuj online do jednej z naszych szkół
Powrót