REKRUTACJA NA I ROK SZKOLNY 2020/21 STARTUJE JUŻ W MARCU !

Niepubliczna Policealna Szkoła Muzyczna w Krakowie

Wydział Wokalno - Aktorski

Niepubliczna Policealna Szkoła Muzyczna w Krakowie – Wydział Wokalno – Aktorski to trzyletnia szkoła, po której ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom państwowy oraz tytuł zawodowy: aktor scen muzycznych. Bogata oferta zajęć daje możliwość nieustannego rozwoju przez cały okres nauki. Każdy rocznik prowadzony jest przez jednego opiekuna roku, który na koniec nauki przygotuje spektakl dyplomowy z udziałem zespołu muzycznego na żywo. Spektakl dyplomowy będzie wystawiony w jednym z krakowskich teatrów, a następnie zagrany trzykrotnie dla publiczności krakowskiej. Dla naszych studentów oprócz zajęć stałych przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych m.in. warsztaty, wyjazdy twórcze, udział w wydarzeniach kulturalnych, bezpłatne wejściówki na spektakle i koncerty. W czasie pobierania nauki nasi słuchacze będą mieli możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły oraz otrzymają wsparcia działań indywidualnych. Jako jedyna szkoła prowadzimy dla naszych słuchaczy konsultacje logopedyczne oraz wsparcie psychologa. Aby nasi słuchacze byli w pełni przygotowani do zawodu rozszerzyliśmy ramę programową o przedmioty, które według nas są konieczne, a nie są ustalone przez Ministerstwo : język angielski w śpiewie, step, zasady prezentacji castingowej oraz wprowadziliśmy stałe godziny repertuarowe i comiesięczne 2-dniowe warsztaty z opiekunem roku.

Organizacja nauki w Niepublicznej Policealnej Szkole Muzycznej w Krakowie

DYREKTOR
mgr. Grzegorz Juras

Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a następnie wykładowca tejże szkoły przez 10 lat. Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z emisji głosu, wymowy scenicznej, komunikacji werbalnej i retoryki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wydziale humanistycznym Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Przez 20 lat był aktorem Teatru Bagatela. Jest instruktorem teatralnym w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Współpracuje z Teatrem Cracovia i Teatrem Plejada. W swym dorobku ma ponad sto ról teatralnych i filmowych. Twórca grupy musicalowej “Studio 29” działającej przy House of Art.

Status Szkoły

Zapoznaj się z zasadami panującymi na Wydziale Wokalno - Aktorskim w Niepublicznej Policealnej Szkole Muzycznej

Pedagodzy

Poznaj pełną listę Pedagogów uczących  na Wydziale Wokalno - Aktorskim w Niepublicznej Policealnej Szkole Muzyczne

Opłaty

Zobacz opłaty za naukę, obowiązujące na Wydziale Wokalno - Aktorskim w Niepublicznej Policealnej Szkole Muzyczne

Informacje dla Kandydatów na pierwszy rok nauki

Informacje ogólne

Przejdź do strony z informacją ogólna dla kandydatów chcących uczyć się na Wydziale Wokalno - Aktorskim w Niepublicznej Policealnej Szkole Muzyczne

Zasady rekrutacji

Zobacz szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów chcących uczyć się na Wydziale Wokalno - Aktorskim w Niepublicznej Policealnej Szkole Muzyczne

Pliki do pobrania

Przejdź do strony z dokumentami do pobrania dla kandydatów chcących uczyć się na Wydziale Wokalno - Aktorskim w Niepublicznej Policealnej Szkole Muzyczne

Infrastruktura szkoły

Zobacz warunki lokalowe jakie zapewnia szkoła swoim słuchaczom na Wydziale Wokalno - Aktorskim w Niepublicznej Policealnej Szkole Muzyczne

Program nauczania i efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W POLICEALNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ:

 • Uczeń:
 • posługuje się terminologią właściwą dla danego projektu artystycznego;
 • twórczo wykonuje powierzone mu zadania, realizując koncepcję reżysera;
 • świadomie stosuje w praktyce zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności;
 • wartościuje różne projekty artystyczne;
 • korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących swojej specjalizacji;
 • ocenia i koryguje własny rozwój zawodowy;
 • wybiera repertuar odpowiedni do swoich predyspozycji i możliwości artystycznych;
 • posiada umiejętność koncentracji i radzi sobie z tremą;
 • bierze udział w przeglądach, konkursach i castingach;
 • zachowuje kondycję i dyspozycję zawodową;
 • zna zasady obowiązujące na rynku pracy;
 • przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej.

PRZEDMIOTY:

ZAJĘCIA AKTORSKIE
ŚPIEW
TANIEC
PIOSENKA AKTORSKA
WIERSZ
PROZA
CHARAKTERYZACJA
KSZTAŁCENIE SŁUCHU
I WIELE INNYCH...

dla naszych uczniów oferujemy również:

Wyjazdy twórcze

W trakcie nauki organizujemy wyjazdy integracyjne środowisk artystycznych, obozy szkoleniowe oraz wyjazdy na wydarzenia kulturalne i festiwale.

Warsztaty mistrzowskie

Dla naszych uczniów organizujemy warsztaty mistrzowskie z twórcami sztuki oraz osób zajmujących się rekrutacją artystów.

Bilety do teatrów

Organizujemy wspólne wyjścia na koncerty i spektakle ponieważ to dobry sposób na integrację oraz rozwój horyzontów artystycznych.

Kontakt:

Szkoła znajduje się w budynku House of Art

ADRES:
al. 29 listopada 104/U1, 31-406 Kraków
TELEFON:
+48 730 003 190
E-MAIL:
sekretariat@szkolywokalne.pl

Powrót