Nauka na Wydziale Wokalno –  Aktorskim Niepublicznej Policealnej Szkoły Muzycznej w Krakowie jest odpłatna. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty wpisowej. 

Opłata rekrutacyjna – po dopuszeniu do egzaminu

80,00 zł

Opłata wpisowa – po zdaniu egzaminu wstępnego

300,00 zł

Miesięczne czesne – płatne od września do czerwca

790,00 zł

Miesięczne czesne – płatne od lipca do sierpnia (okres wakacyjny)

300,00 zł

Egzamin powtórkowy wewnętrzny

100,00 zł

Egzamin powtórkowy państwowy

150,00 zł

Egzamin dyplomowy – spektakl na scenie teatralnej (wynajem teatru oraz angaż realizatorów)

450,00 zł

Powrót