Formularz rejestracji online

Zapisy na zajęcia - DOROŚLI

Do grup S1 i S2 obowiązują przesłuchania kwalifikacyjne. Nabór uzupełniający odbędzie się 29 sierpnia 2022 r.

Informacje o uczestniku:

O House of Art dowiedziałem/am się z:

Powrót