Ułatwienia dostępu

Formularz rejestracji online

Zapisy na zajęcia - MŁODZIEŻ

Do grup M1, M2 i M3 obowiązuje przesłuchanie kwalifikacyjne. PO PRZESŁANIU ZGŁOSZENIA sekretariat szkoły ustali termin przesłuchania.

Informacje o uczestniku:

Informacje kontaktowe (w przypadku dzieci wypełnia rodzic/opiekun)

O House of Art dowiedziałem/am się z:

Powrót