Formularz rejestracji online

Zapisy na zajęcia - MŁODZIEŻ

Do grup M1, M2 i M3 obowiązują przesłuchania kwalifikacyjne. Nabór uzupełniający odbędzie się 29 sierpnia 2022 r.

Informacje o uczestniku:

Informacje kontaktowe (w przypadku dzieci wypełnia rodzic/opiekun)

O House of Art dowiedziałem/am się z:

Powrót