FORMULARZ REJESTRACYJNY 2021/22

Zapisy na zajęcia - MŁODZIEŻ

PIERWSZE ZAJĘCIA SPRAWDZAJĄCE + KONSULTACJA WOKALNA BEZPŁATNIE. Do grup M1,M2 i M3 obowiązują przesłuchania kwalifikacyjne do odpowiedniej grupy.

Informacje o uczestniku:

Informacje kontaktowe (w przypadku dzieci wypełnia rodzic/opiekun)

O House of Art dowiedziałem/am się z:

Powrót