ZAPISY ONLINE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
  1. Zanim przystąpisz do wypełniania formularza, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty.
  2. Przed wypełnieniem zgłoszenia należy zapoznać się z treścią załączonych dokumentów:a)POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w szkołach House of Art oraz Niepublicznym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim
    b) POLITYKA PRYWATNOŚCI  serwisu www.szkolywokalne.pl
  3. Do momentu wysłania zgłoszenia możliwe jest cofanie i poprawianie danych. Po wciśnięciu „WYŚLIJ” zmiany nie są możliwe. W przypadku błędów konieczne jest wypełnienie formularza ponownie.
  4. Terminy rozpatrywania zgłoszeń, rekrutacji, egzaminów oraz wyników są dostępne na stronie internetowej szkół lub w dokumencie powyżej.
  5. Do szkół House of Art obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem
  6. Proces aplikowania online kończy się potwierdzeniem tekstowym. W przypadku braku zakończenia procesu bądź pojawienia się błędu, czynność należy powtórzyć.

CZĘŚĆ I - INFORMACJE PODSTAWOWE

Separator
strona 2

Jeżeli chcesz możesz dodać swoje zdjęcie

— dołącz kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
Strona 3

CZĘŚĆ II - DANE OSOBOWE OSOBY ZGŁASZANEJ

IMIONA RODZICÓW:

strona 4

CZĘŚĆ III - DANE KONTAKTOWE

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA:

ADRES KORESPONDENCYJNY: / jeśłi taki jak zameldowania pozostawić puste

strona 5

CZĘŚĆ IV - INFORMACJE DODATKOWE ZGODY I ZAŁĄCZNIKI

Separator
- (DOTYCZY STUDIUM) prześlij plik PDF zawierający skan świadectwa maturalnego lub ukończonej szkoły średniej , jeżeli posiadasz inne świadectwa lub dyplomy. Zeskanuj je jako jeden dokument wraz ze świadectwem maturalnym.
- (DOTYCZY STUDIUM) prześlij plik PDF zawierający skan zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość nauki w szkole wokalno aktorskiej.
Separator
Separator
Separator
Separator
Separator
Powrót